Тақырыптық-күнтізбелік жоспар 5 сынып

Павлодар облысы

Баянауыл ауданы

Майқайың селосы

№ 2 орта мектебі

Құрастырған : Қасенова Жұлдыз Ермекқызы

Тақырыптық-күнтізбелік жоспарлар

 

5-сынып. Ағылшын тілі, аптасына 4-сағаттан, жыл бойы -136 сағат

2014-2015 оқу жылы

 

 


Түсінік
хат


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Қазақстан Республикасының Үкіметінің  2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен
бекітілген
ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде
және ҚР  Білім және ғылым
министрінің  2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 (16 қосымша) бұйрығымен бекітілген
оқу бағдарламасына негізге ала отырып құрастырылды (Астана, 2013 ж). 


         Оқу пәнінің жалпы сипаттамасы[/i]


Бұл оқу бағдарламасы
қазақстандық жалпы білім беру мекемелеріндегі және ағылшын тілін тереңдетіп
оқытатын оқу мекемелеріндегі оқушыларды оқытуға арналған. Оқу бағдарламасы
Баянауыл ауданының №2 Майқайың жалпы білім беру мектебі КММ – нің 5-сынып
оқушыларына жасалған. Бұл бағдарлама коммуникативті-когнитивті,
тұлғалық-бағытталған және жүйелі-әрекеттік тұрғысынан қарау қағидаларына
негізделіп жасалған.


Мақсаттары мен міндеттері[/i]


5-сыныпта ағлышын тілін
оқытудың негізгі мақсаты сөйлеу, тілдік, әлеуметтік-мәдени, оқу-танымдық сияқты
негіздерді құрайтын өзге тілдегі коммуникативтік құзіреттілікті дамыту болып
табылады.


Сөйлеу құзіреттілігін
дамыту сөйлеу әрекетінің төрт түрінде( оқу, сөйлеу, айту, жазу); тілдік
құзіреттілікте(жаңа тілдік құраларды меңгеру); әлеуметтік-мәдени құзіреттілкте
(оқытылатын тіл тиесілі елдің мәдениеті мен салт-дәстүрімен танысу);
компенсаторлық құзіреттілікте (тілдік құралдардың аздығында жағдайдан шығу
біліктілігін дамыту); оқу танымдық құзіреттілікте (жалпы және әлеуметтік оқу
біліктіліктерін дамыту) коммуникативтік біліктіліктерді дамыту арқылы жүзеге
асырылады.


Базистік оқу жоспарындағы пәннің орны [/i]


Оқу бағдарламасы
аптасына 4 сағаттан 136 оқу сағатына саналған. Оқу-әдістемелік кешені білім
беру бағдарламалары мен мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес
оқушылардың дайындық деңгейін қамтамасыз ететін және мәдениаралық коммуникация
дағдыларын қалыптастыратын 18 бөлімнен тұрады.


Бағдарламаны меңгеру
барысында тіл аспектілері бойынша 4 қорытынды әкімшілік  бақылау алу көзделіп отыр.


Жұмыс түрі мен әдістері
оқушылардың жалпы оқу біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған
.


5-сыныпқа арналған
ағылшын тілі оқулығы. Авторы:
Way Ahead 4: Mary Bowen, Printha Ellis


Тақырыптық-күнтізбелік
жоспар

5А сынып (136 сағат)

I тоқсан -37 сағат

 

Тақырыбы: «Мен және менің отбасым!»-  7 сағат

Мақсаты: [/i][i]Оқушылардың «[/i]Мен және менің отбасым[i]»  тақырыбы бойынша лексикалық жұмысын
ұйымдастыру Оқушылардың «
[/i]зат
есімнің жұрнақтар -ist, —
ian, -ect, -er (-or);
зат есімнің көпше түрі[i]»  тақырыбы бойынша грамматикалық
құрулымын оқытып пысықтау
[/i]

 

Базалық деңгей

Құзыреттіліктер

Білік

Дағды

Мәселелерді  шешу

(өзін – өзі менеджменті)

Ақпараттық

Коммуникативтік

[i]«[/i]Мен және менің отбасым[i]»[/i][i]  тақырыбы бойынша сөздер білу[/i]: зат есімнің жұрнақтар -ist, —ian, -ect, -er (-or); зат есімнің көпше түрі

 

[i]«[/i]Мен және менің отбасым[i]»[/i][i]  тақырыбы бойынша өзінің пікірін айта білу;
сұрақтар қоя білу: мәтіннің мазмұнын жеткізе білу: сөз тіркестерін қолдана
білу.
[/i]

бірігіп, топта жұмыс істеу, алған
қойған мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес өздігінен өз әрекетін жоспарлау;
топта міндеттерді бөлу, бірін бірі объективті бағалау

 

 

Белгілі тақырыптар бойынша
материалдарды жинақтау және топтау; баяндамалар, рефераттар, жобалар
даярлау;  компьютерден ақпарат алу,
сөздіктермен, анықтамалармен  қолдану;
ақпаратты жүйелеу.

 

Қалыпты
жағдайларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас жүргізу, ауызша сөз сөйлеу,
сұрақтар қоя алу, берілген тақырып бойынша оқу диалогын жүргізу

 
Добавить комментарий

саб

сағ

Тақырып

Кіру стандарты

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

1

 

1

 

Өзім туралы

[i]«[/i]Мен және менің отбасым[i]»[/i][i]  тақырыбы бойынша сөздер білу[/i]: зат есімнің жұрнақтар -ist, —ian, -ect, -er (-or); зат есімнің көпше түрі

 

2

 

 

2

2

 

 

3

3

Менің хоббиім

2

 

 

4

4

 

 

5

5

Менің отбасым

 

2

 

 

 

6

6