Қазақстан тарихы

«Оқушылардың зерттеу шығармашылығын дамыту»
бағдарламасы

Дарынды оқушылардың зерттеу шығармашылығын дамыту қазіргі таңда негізгі мәселелерінің бірі болып табылады.Жаңаша білім беру мектеп түлегінен зерттеу жұмысын жасау мен жүргізуді, зерттеу заңдылықтарының меңгеруді талап етеді. Кейбір мәселелерді қатыстыру мен шешу жодарын зерттеу жұмысына арналған әдістемелерден, мамандардың зерттеу жұмысын ұйымдастыру мәдениетіне арналған ДБМ «Дарын» мектеп-интернатында жасалып және іс-тәжірибеден өткен бұл бағдарлама жоғары денгейде оқытатын білім беру ұйымы ретінде, нақты мәселелерді шешуге бағытталалады.
Мақсаты: Оқушылардың зерттеу мәдениетің дамыту.
Міндеттері:
1. Зерделік қабілеттерді дамыту.

«Оқушылардың зерттеу шығармашылығын дамыту»
бағдарламасы

Дарынды оқушылардың зерттеу шығармашылығын дамыту қазіргі таңда негізгі мәселелерінің бірі болып табылады.Жаңаша білім беру мектеп түлегінен зерттеу жұмысын жасау мен жүргізуді, зерттеу заңдылықтарының меңгеруді талап етеді. Кейбір мәселелерді қатыстыру мен шешу жодарын зерттеу жұмысына арналған әдістемелерден,мамандардың зерттеу жұмысын ұйымдастыру мәдениетіне арналған ДБМ «Дарын» мектеп-интернатында жасалып және іс-тәжірибеден өткен бұл бағдарлама жоғары денгейде оқытатын білім беру ұйымы ретінде, нақты мәселелерді шешуге бағытталалады.
Мақсаты: Оқушылардың зерттеу мәдениетің дамыту.
Міндеттері:
1. Зерделік қабілеттерді дамыту.
2. Коммуникативті мәдениетті дамыту
3. Оқу мәдениетін дамыту
Күтілетін нәтиже: Оқушы оқу бағдарламасын толық аяқтаған соң
Білу керек:
• Реферат деген не?, зерттеу жұмысынан ерекшелігі неде?
• Зерттеу жұмысын ғылыми тұрғыда тану, түсіну.
• Зерттеу жұмысының қарапайым түрлерін білу және игеру.
Жасай алу керек:
• Өзін-өзі дамытуды жобалай алу;
• 10 және одан да көп еңбектерді пайдалана отырып жоба жазу;
• Заңдылықтарды сақтау, дұрыс безендіру;
• Сәтті қорғау, өзінің көзқарасын нақты және деректерге сүйене отырып дәлелдеу;
Негізгі жұмыс формалары:
• Түсінікті дамытуда топта және ауыспалы жұпта жұмыс жасау.
• Мәтінмен, деректермен, каталогтармен, интернетпен жұмыс жасау.
• Эссе, реферат, шығармашылық жұмыс жазу, оны жетілдіру, басылымға беру.
• Іс-әрекет өнімдерін, ойларын көпшілік алдында қорғау, тілдерін дамыту және т.б.
Диагностикалық құралдар:
Оқушылардың зерттеуді бағалаудың басты талаптарына жатады:
1. Кез –келген іс-әрекетке деген жоғары деңгейдегі қызығушылық
2. Мәтінмен, библиографиямен, деректермен, каталогтармен жұмыс жасай алу, негізгі ойды анықтау, жоспар-конспект құру, тезистерді таба алу, керекті ақпаратты табу.
3. Жоба жазуға қабілеттілік, қарастырып жатқан мәселе бойынша өз көзқарасын нақты жеткізу.
4. Ақпаратты табу, ой елегінен өткізу, жүйелеу және құжатпен байланыстыру, толықтыру, талапқа сай түзету жұмыстарын жүргізу.
5. Ойды жан-жақты дамыта алу.

Бағдарламаның тақырыптық жоспары
№ Сабақтар тақырыбы Сағат саны
1 Кіріспе сабақ. Мақсат қою. 1
2 Оқу мәдениетін қалыптастыру 8
Мәтінмен жұмыс. Мәтіннен басты ойды белгілеу 1
Мәтін жоспарын құру 1
Шағын, көлемді конспект 1
Мақала тезистерін құру 1
Тақырып бойынша библиография құру жұмыстары 2
5 еңбек бойынша реферат, баяндама 2
3 Зерделік мәдениетті қалыптастыру 8
Түсінік, ой талқыға салу, қорытындылау 1
Абстракты ойлау. Ойлау 1
Анализ, синтез 1
Салыстыру, негізгі ойды анықтау 1
Жалпылау, нақтылау 1
Классификация (топтау) 1
Ойлау тренингі 2
4 Ақпараттық мәдениеттің алғашқы дағдыларын қалыптастыру 8
Бірнеше еңбекті пайдалана отырып жұмыс жасау 2
Каталогтар. Интернет. 2
Ақпаратты қайта қарау әдісі 2
Бірнеше еңбектерді пайдалана отырып реферат жазу 2
5 Шығармашылық іс-әрекет мәдениетін қалыптастыру 8
Шығармашылық ойлаудың ерекшелігі 2
Ойлау икемділігі тренингі 2
Танымдық қарама-қайшылықты шешу тренингі 2
Тренинг 2
6 Рефлекция 1
7 Зерттеу бөліміне кіріспе 1
8 Зерттеушілік іс-әрекет мәдениетін қалыптастыру 16
Зерттеу әлемін танудың ғылыми құамы ретінде жобалау әдісі 2
Зерттеу әдістері 2
Зерттеу тақырыптары. Шеше алатын қарама-қайшылық, мәселе, болжам, зерттеу объектісі мен пәні 2
Зерттеу мақсаты мен міндеттері 2
Зерттеуге қойылатын талаптар 2
Зерттеу бағдарламасы 2
Зерттеу жұмысын безендіруге қойылатын талаптар 2
9 Зерделік мәдениетті қалыптастыру 2
Ғылыми сөйлей стилі. Ғылыми мәтіндер түрі, жанры,сөйлеу ерекшелігі. Ғылыми мәтін жазу. 2
10 Ақпараттық мәдениетті қалыптартыру 8
Ақпаратты іздеу және саралау. Жоба жазу. 6
Жобаны талапқа сай безендіру 2
11 Ғылыми жобаны қорғау 6
12 Қортынды сабақ. Рефлекция 1

Добавить комментарий