Графикалық операторлар. Бейнелерді жылжыту.

__- сынып
Сабақ тақырыбы: Графикалық операторлар. Бейнелерді жылжыту. (_ — сағат)

Сабақ мақсаты: _________________________________________________

Сабақ барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі: Түгендеу.
2. Үй жұмысын тексеру:
1) Программаны дұрыс құрған оқушының программасын компьютерде көрсету.
2) Программаны талдау.

3. Өткен тақырыпты қайталау:
Оқушыларды тақтаға шығарып, операторларды жазғызу:
1) Нүкте
2) Кесінді
3) Шеңбер
4) Тіктөртбұрыш
5) Түстер
6) Доға
7) Эллипс
8) Бояу әдістері
9) Объектілерді бояу

Мысал: Сары түсті шеңберді экранның сол жақ жоғарғы бұрышынан оңға қарай жылжыту.

__- сынып
Сабақ тақырыбы: Графикалық операторлар. Бейнелерді жылжыту. (_ — сағат)

Сабақ мақсаты: _________________________________________________

Сабақ барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі: Түгендеу.
2. Үй жұмысын тексеру:
1) Программаны дұрыс құрған оқушының программасын компьютерде көрсету.
2) Программаны талдау.

3. Өткен тақырыпты қайталау:
Оқушыларды тақтаға шығарып, операторларды жазғызу:
1) Нүкте
2) Кесінді
3) Шеңбер
4) Тіктөртбұрыш
5) Түстер
6) Доға
7) Эллипс
8) Бояу әдістері
9) Объектілерді бояу

Мысал: Сары түсті шеңберді экранның сол жақ жоғарғы бұрышынан оңға қарай жылжыту.

uses graph, crt; { graph, crt библиотекаларын қосу}
var
Gd, Gm : Integer;
i : integer;
begin {программаның негізгі бөлігінің басы}
Gd := Detect; {драйверді автоматты түрде анықтау}
InitGraph(Gd, Gm, »); {графикалық режимге ауысы}
for i:=1 to getmaxy-50 do { і 1 –ден getmaxy-50 (589) дейін өзгереді}
begin

{алдыңғы орындағы объектіні өшіру}
setcolor(0); {негізгі түс 0 (қара)}
circle(50+(i-1),50,30); {радиусы 30 шеңбер салу, шекара түсі — 0 (қара)}
setfillstyle(1,0); {бояу әдісі – тұтас, бояу түсі — 0 (қара)}
floodfill(50+(i-1),50,0); {шекарасы 0 (қара) түсті объектіні бояу}

{объектіні келесі орынға шығару}
setcolor(14); {негізгі түс 14 (сары)}
circle(50+i,50,30); {радиусы 30 шеңбер салу, шекара түсі — 14 (сары)}
setfillstyle(1,14); {бояу әдісі – тұтас, бояу түсі — 14 (сары)}
floodfill(50+i,50,14); {шекарасы 0 (қара) түсті объектіні бояу}
delay(50); {программа орындалуын 50 милисекундқа тоқтату}

end;
readln; {Enter пернесі басылғанша күту}
closegraph; {графикалық режимді жабу}
end. {программаның соңы}

Тапсырмалар: 1. Төмендегі объектіні кез келген бағытта жылжыт.
2. Объектіні бояп жылжыт.

1. квадрат
2. үшбұрыш
3. ромб
4. тіктөртбұрыш
5. smile
6. sad
7. laughing
8. what

Үйге: Жарықтары жанып – сөніп тұрған светофор программасын құру.

Оқушылардың білімін бағалау

Добавить комментарий