IPX/SPX протоколдары

(Жолдас Аскар)
80 жылдардың басында Novell фирмасы Netware желілік операциялық жүйесі үшін IPX’SPX стектарын жасады. Протоколдар, кішігірім желілік ресурстары бар, бірақ сапалы физикалық коммуникация ортасымен қамтылған жергілікті желілерде қолдануды есепке алып жасалынды. Сондықтан да бұл протоколдар бүкіләлемдік төменгі жылдамдықты байланыста құрылымдық желілерле айтарлықтай жақсы жргыс істемейді. Бірақ Novell протоколдар жұмысының ірі құрылымдық желілер жұмысына бейімделуі үшін әрдайым өзгерістер енгізіп отырады. Қазіргі бүкіләлемдік желілердің өткізгіштік қабілеті күн санап өсіп келеді: IPX’SPX протоколдарына жасалған соңғы ескерту корпоративтік желілерді жасауда басқа стектармен бәсекелестікке түсуге мүмкіндік береді. Стектің неізгі протоколы OSI моделінің желілік деңтейіне жататын желіаралық пакеттер алмасу IPX (International Packet Exchange) протоколы болып табылады. SPX (Sequenced Packet Exchange) протоколы мәлімет алмасудың сенімділігін қамтамасыз етеді. SPX протоколдарын жоғарғы деңгей протоколдарында қолдану мідетті емес. Жоғарғы деңгейдің негізі протоколы — ол OSI моделінің транспорттық деңгейінен бастап, қолданбалық деңгейіне дейінгі барлық деңгенлер функцияларын біріктіретін және Novell Netware желілік операциялық жүйесінің непзгі қызметтерінін жұмысын қамтамасыз ететін NCP (Netware Core Protocol) протоколы. SAP (Service Advertising Protocol) протоколы торап желілік қызметтер жайлы ақпарат берген кезде, орынылатын кең таралымды мәліметтерде қолданылады. Дәл осы жерле желілік адрес көрсетіледі. IPX протоколы сокет номернен, торап номерінен және желі номерінен тұратын адресті қолданады. Желі номері серверде администратормен бекітіледі. Торап номері оның (желілік адаптердің MAC- адресі немесе маршрутизаторлар портының адресі) ақпараттық адресі болып табылады. IPX протоколының көмегімен, берілетін мәліметтердің қосымшасын идентификациялайды. Желінің клненттік бөлініп конфнгурациялау көп жұмысты қажет етеді. Торап адресі тораптың желілік адресінен автоматты түрде оқылады. Желі адресі SAP-тың серверлік хабарландыруынан танылады. Клиент жүйесі қосылғанда маршрута затордың адресін анықтау үшін аталған маршрутизаторлар жауап ретінде өз адрестері жайлы SAP-қа мәлімет жібереді.

Алынған ресурс: http://www.izden.kz/referattar/informatika/290 Ғылыми жұмыстар жинағы. © izden.kz

Добавить комментарий