Компьютерлік желілер және коммуникациялар

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

___________________ облысының білім басқармасы

__ТПТК_
оқу орнының атауы

 

                                                                                                                                                                                                                      БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары
_________________________
«___» ___________________ 20  ___ ж.

 

Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

 

______ семестр 20__ / 20__ оқу жылы
______ семестр 20 __ / 20 __  оқу жылы

Жоспар                                                           отырысында бекітілген

Пән атауы  Компьютерлік желілер және коммуникациялар
Оқытушы Абикенов Дулат
Курс  3  Топ
Мамандығы:
Оқу мерзімі:

 

                                                                                         

 


 

Оқу уақытын бөлу

Барлық сағаттар

Соның ішінде

Бақылау

Дәрісханалық сабақтар

Тәжірибелік және зертханалық сабақтар

Курстық жұмыстар

1

2

3

4

5

6

 

1

Оқу жоспары бойынша барлық сағаттар

150

85

 

 

 

2

Семестрге жоспарланды

85

55

30

 

сынақ

3

Қалды

65

55

10

 

 

4

 

 

 

 

 

 

             

 

ЕТАЖБҚ ЦӘК отырысында қаралды және бекітуге ұсынылды
Хаттама № _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«______»________________20____ ж.


 

№ п/п

Бөлімдер мен тақырып атауы

Күні

Сағат саны

Сабақтың түрі

Үй тапсырмасы

 1.  

Кіріспе. Компьютерлік желілер топологиясы

 

2

Т

[1]-5-10

 

Компьютерлік желілер

 

16

 

 

 1.  

Компьютерлік желілер типтері

 

2

Т

[1]-17-20

 1.  

Компьютерлік желіліер топологиясы

 

2

Т

[1]-250-255

 1.  

Желілік құрылғылар:желілік адаптер, хаб, свич, роутер және көпір

 

2

Т

[1]-256-260

 1.  

Зертханалық жұмыс №1. «Компьютерлік желілер топологиясы».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Желідегі компьютерлердің адрестелуі

 

2

Т

[1]-165-170

 1.  

Ethernet, Token Ring желілік технологиялары.

 

2

Т

[3]-56-68

 1.  

Желілік модельдер. OSI моделі. OSI моделінің деңгейлері.

 

2

Т

[3]-69-80

 1.  

ІЕЕЕ Project 802 моделі

 

2

Т

[3]-70-80

 

Бөлім 2. Желілік протоколдар

 

22

 

 

 1.  

Протоколдардың қолданылу мақсаты. Протоколдар типтері

 

2

Т

[3]-91-98

 1.  

TCP/IР протоколдар стегі. ІР желілердегі адрестелу

 

2

Т

[4]-20-29

 1.  

Зертханалық жұмыс №2.1. «Компьютерге ІР-адрес тағайындау. Желі құру»

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Зертханалық жұмыс №2.2. «КомпьютергеІР-адрес тағайындау. Желі құру»

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

ІР желіаралық протоколы

 

2

Т

[4]-30-35

 1.  

UDP, ТСР транспорттық протоколы.

 

2

Т

[4]-45-55

 1.  

ІСМР протоколы.

 

2

Т

[4]-56-70

 1.  

Зертханалық жұмыс №3. “ТСР/ІР баптау”.

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Зертханалық жұмыс №4. «IP, TCP, UDP және ICMP протоколдары»

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Желілік қосымшаларды қолдану

 

2

Т

[4]-70-80

 1.  

Зертханалық жұмыс №5. «Желілік қосымшаларды қолдану»

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 

Желілік операциялық жүйе. Желіні администрациялау.

 

10

 

 

 1.  

Желілік ОЖ түрлері және жұмыс жасау принциптері.

 

2

Т

[4]-85-95

 1.  

Зертханалық жұмыс №6. “Желіні администрациялау».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Зертханалық жұмыс №7.1. “DNS – серверлер. Виртуалды машинаны орнату және баптау».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Зертханалық жұмыс №7.2. “DNS – серверлер. Виртуалды машинаны орнату және баптау».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 

Ауқымды интернет желісі.

 

4

 

 

 1.  

Зертханалық жұмыс №8. “Интернет сипаттамасы және интернетке қосу. Интернет қызметтері.
E-mail».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Зертханалық жұмыс №9. «Интернет қызметтері. WWW. FTP. Telnet».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 

Желі қауіпсіздігі және қорғау.

 

10

 

 

 1.  

Зертханалық жұмыс №10. “Желі қорғау құралдары мен әдістері. Filtering, Firewall ашық кілттері».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Зертханалық жұмыс №11. “Вирустан қорғану. Бағдарламаларды қорғаудың қазіргі әдістері».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Зертханалық жұмыс №12. “Электрондық сандық қолтаңба. Жаңа буынды электрондық кілттер.».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Желілік қосымшаларды қолдану

 

2

 

[4]-252-256

 1.  

Зертханалық жұмыс №13. "Желі қорғау құралдары мен әдістері".

 

2

 

Техникалық тапсырыс

 1.  

Желіні администрациялау.

 

2

 

[4]-256-262

 1.  

DNS – серверлер.

 

2

 

[4]-262-264

 1.  

Виртуалды машинаны орнату және баптау

 

2

 

[4]-264-268

 1.  

Интернет сипаттамасы және интернетке қосылу. Интернет қызметтері. E-mail

 

2

 

[4]-269-274

 1.  

Интернет қызметтері. WWW. FTP. Telnet

 

2

 

[4]-274-280

 1.  

Криптографиялық қорғау әдістерінің түсініктері. Шифрлау мен дешифрлаудың негізгі әдістері.

 

2

Т

[4]-274-280

 1.  

Зертханалық жұмыс №14. “Ашық мәтінді, мәтіншифр бойынша кілтін анықтау».

 

2

З

Техникалық тапсырыс

 1.  

Вирустан қорғану. Бағдарламаларды қорғаудың қазіргі әдістері.

 

2

 

[4]-280-284

 1.  

Зертханалық жұмыс №15."Жаңа буынды электрондық кілттер".

 

2

 

Техникалық тапсырыс

 1.  

Криптографиялық қорғау әдістерінің түсініктері. Шифрлау мен дешифрлаудың негізгі әдістері.

 

2

 

[4]-284-288

 1.  

Ашық мәтінді, мәтіншифр бойынша кілтін анықтау.

 

2

 

[4]-288-292

 1.  

Бақылау жұмысы.

 

1

 

 

 Тақырыптың қысқаша мазмұны

Компьютерлік желілер типтері
Компьютерлік желіліер топологиясы
Желілік құрылғылар:желілік адаптер, хаб, свич, роутер және көпір
Желідегі компьютерлердің адрестелуі
Ethernet, Token Ring желілік технологиялары.
Желілік модельдер. OSI моделі. OSI моделінің деңгейлері.
ІЕЕЕ Project 802 моделі
Протоколдардың қолданылу мақсаты. Протоколдар типтері
TCP/IР протоколдар стегі. ІР желілердегі адрестелу
ІР желіаралық протоколы
UDP, ТСР транспорттық протоколы.
ІСМР протоколы.
Желілік қосымшаларды қолдану
Желілік ОЖ түрлері және жұмыс жасау принциптері.
Желілік қосымшаларды қолдану
Желіні администрациялау.
DNS – серверлер.
Виртуалды машинаны орнату және баптау
Интернет сипаттамасы және интернетке қосылу. Интернет қызметтері. E-mail
Интернет қызметтері. WWW. FTP. Telnet
Криптографиялық қорғау әдістерінің түсініктері. Шифрлау мен дешифрлаудың негізгі әдістері.
Вирустан қорғану. Бағдарламаларды қорғаудың қазіргі әдістері.
Криптографиялық қорғау әдістерінің түсініктері. Шифрлау мен дешифрлаудың негізгі әдістері.
Ашық мәтінді, мәтіншифр бойынша кілтін анықтау.


Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау
Пән бойынша бақылау аралық аттестация:
-бақылау жұмысы,

Өткізуді қарастырады.
5. Әдебиеттер

5. 1 Негізгі

5. 1. 1 Б. Лоусон, Р. Шарп. Изучаем HTML. СПб. :Питер, 2011г-272с. :ил;
5. 1. 2 Б. Хоган. HTML5 и CSS3 Иеб-разработка по новым стандартам. Спб. :Питер, 2012г-272с. :ил;
5. 1. 3 Эрик А. Мейер. CSS каскадные таблицы стилей. СПб. : «Символ-Плюс», 2008г. -576с. :ил;
5. 1. 4 Д. Гудман, М. Моррисон JavaSkript Библия пользователя. М. : «ООО И. Д. Вильямс»2006. -1184с. :ил;

5. 2 Қосымша

5. 2. 1 В. Мержевич. Справочник по CSS.
5. 2. 2. Флэнаган Д. JavaSсript. Подробное руководство. Спб: «Символ-Плюс», 2008г. -992с. :ил;

 

6. Оқытуға қосымша ұсынылатын материалдар
1. Компьютерлер;
2. Активті және пассивті желі жабдықтары;
3. Бағдарламалық қамсыздандырулар;
4. Медиатека.

Добавить комментарий