Сингармонизм

 

Сингармонизм

 

Оқушының қолкестесі.

Сингамонизм заңы бойынша сөз ішінде жуан және жіңңішке дыбыстар аралас келмейді. Бұл заң қазақ тілінде қатаң сақталады. Төменде қазақ тілінің сингармонизм кестесі ұсынылып отыр. Игілігіңізге ұстаңыз.
Кесте.

Сингармонизм

Добавить комментарий

Сингармонизм

 

Сингармонизм

 

Настольная таблица ученика.

По закону сингармонизма в слове не совместимо твердые и мягкие гласные. Казахский язык подчиняется этому закону. Ниже предлагаем таблицу сингармониза казахского языка.

Таблица.

Сингармонизм

Добавить комментарий