у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функцясы және оның графигі

САБАҚ ЖОСПАРЫ

ТИТУЛ БЕТІ

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР КАТАЛОГЫ

ТАҚЫРЫП:

 

1

Базалық құзыреттілік:

                      у=ах2+вх+с ,(а≠0)  квадраттық функцясы және оның графигі

Оқуға үйрету

Пән:

1.1

Құрамды құзыреттілік:

Алгебра

Ақпараттық сызба/бейне түрінде көрсету.

Сынып:

8                                           

1.1.1

Әдіс, амал, операция, құрал/цикл

Оқытушы:  

«Жад» картасы,«картография» сызбасы

Мақсұт Нұрсара Мұқатайқызы

Дидактикалық дәреже/категория:

Жоғары

Мақсатты әлеуметтендіру

Оқу орны:

ДБМ «Дарын» мектеп-интернаты,  Қарағанды қаласы

Базалық оқулық: 

 

«Табиғат»

Ә.Н.Шыныбеков  «Алгебра» Алматы «Атамұра» 2012

Тұрақты дамуды қамтамасыз ету.

Сабақтың мазмұны:

2

«Қоғам»

у=ах2+вх+с ,(а≠0)  квадраттық функциясының қасиеттерін қолданып,графигін сала білу

Қоршаған ортада, әр салада пәннің маңызды екенін көрсету.

3

«Мен»

Квадраттық функцияның графигін салу алгоритмін меңгеру.

КЛАССИФИКАТОР

ҰЙЫМДАСТЫРУ

Оқу тапсырмасы

БЛУМ бойынша оқу тапсырмаларының таксономиясы (деңгей)

Уақыт (минутпен)

Ұйымдастыру түрібағалау түрі

Сабақтың жалпы уақыты:

45

1

Квадраттық функцияның графигін салу барысында анықтама, ереже, формулаларды, түрлендірулерді    еске түсіру.

Білім

4 мин

Топпен жұмыс / бірін-бірі бағалау .

2

«Жад»картасын қолданып, у=ах2+вх+с ,(а≠0)  квадраттық функциясының қасиеттерін басшылыққа ала отырып,оның графигін салу алгоритмін жасау.

Түсіну

6 мин

Өздік  жұмыс / бірін-бірі бағалау.

3

 «Жад» картасын жетекшілікке ала отырып,берілген функцияның төбесі мен симметрия осін анықтап, графигін салу

Қолдану

5 мин

Топпен  жұмыс / өзін-өзі бағалау+ мұғалімнің бағасы

4

Функцияның өсу, кему аралықтарын табу және талдау жасау.

Талдау

6 мин

Өздік  жұмыс / бірін-бірі бағалау

5

Берілген тапсырмаларды орындау барысында өз шешіміңді жаса және ұсын.

жинақтау

9 мин

Топпен жұмыс / өзін-өзі бағалау + мұғалімнің бағасы

6

Квадраттық функцияның өмірде қолданысын пайымдай отырып,  есепті шығар.

Бағалау

10 мин

Жеке жұмыс / өзін-өзі бағалау + мұғалімнің бағасы

САБАҚТЫҢ НӘТИЖЕСІ

Оқушылардың журнал бойынша реттік нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

 Аты-жөні

 

 

 

 

 

 

 

Қандай деңгейдің тапсырмасы сабақта толық көлемде орындалды

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақты бағалау

 

а

 

 

 

 

 

 

 

Морфологиялық білім картасы

 

Оқулықта берілген сабаққа мазмұндалған ақпарат

1

Сабақтың тақырыбы

1.1 Өмірде қажетті ақпарат

1.2 Басқа пәндерде кездесетін ақпарат

1.3 Берілген пәнді әрі қарай оқу үшін қажетті ақпарат

1.4 Жалпы ой-өріс үшін қажетті ақпарат

Ескерту

2

                      у=ах2+вх+с,(а≠0)  квадраттық функцясы және оның графигі

  1. Құрылыста, табиғатта, медицинада, архитектурада қолданылуы

физика, геометрия, сызу,биология

Оқулық, анықтамалық ақпараттар, сызбалар

Квадраттық функцияның өмірде қолданылуы, кездесуі

 


Тапсырмалар:

1 Б. ( Білім )
График бойынша квадраттық функцияның гафигінің атауын, қасиеттерін, у=ах 2, у=а(х-m)2 , у=а(х-m)2 +n графигін салу алгоритмін, ереже, формулаларды   есіңе түсір және оларды анықта.

Нұсқа 1

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

жауап

 

 

 

 

 

 

 

Бір — біріңді бағала.
График арқылы параболаның тармағының жоғары/төмен орналасуын, абцисса осімен қиылысу  жағдайының шартын көрсет.

у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функцясы және оның графигі
у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функцясы және оның графигі
у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функцясы және оның графигі
у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функцясы және оның графигі

2 Б.
«Жад» сызбасын қолданып,у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функциясының қасиеттерін басшылыққа ала отырып, оның графигін салу алгортмін жаса.
Бір-біріңді бағала.
у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функцясы және оның графигі

 «Жад» сызбасын қолданып,у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функциясының қасиеттерін басшылыққа ала отырып, оның графигін салу алгортмін жаса.
Бір-біріңді бағала.

3 Б.  «Жад» сызбасын жетекшілікке ала отырып, берілген функцияның төбесі мен симметрия осін анықтап, графигін сал.

1-нұсқа   y = x2 — 4x + 3                           Өзіңді бағала.

y = x2 — 4 x + 3

 1. Тармақтары                                      бағытталған, a =
 2. Төбесінің координаталары  

 

 1. Параболаның  симметрия осі :
 1. ох  осімен қиылысу нүктесінің координаталары:

(x1; 0) = (    ) және  (x2; 0) = (    )

 

 1. оу осімен қиылысу нүктесінің координаталары:
  (0; c) = (    )
  параболаның симметрия осіне қатысты оған симметриялы нүкте:

y= -x2 — 6 x — 9

 1. Тармақтары                                           бағытталған  а=

Төбесінің координаталары  (    ),

 1. Параболаның  симметрия осі:

4.ох  осімен қиылысу нүктесінің координаталары:
(x1; 0) = (    )     және  (x2; 0) = (    )

 

5.оу осімен қиылысу нүктесінің координаталары:

(0; c) = (    )
параболаның симметрия осіне қатысты оған симметриялы нүкте:

«Жад» сызбасын жетекшілікке ала отырып, берілген функцияның төбесі мен симметрия осін анықтап, графигін сал.
2-нұсқа y= -x2 -6x — 9
Өзіңді бағала.

4 Б «Квадраттық функция- параболаның төбесінің кординаталары» жұбы берілген. Қатені тап. Дұрыс жауабыңды дөңгелекте және өз көзқарасыңмен талда. 1,4,7 тапсырмада функцияның өсу, кему аралығын ата.
Бір-біріңді бағала.

у=ах2+вх+с ,(а≠0) квадраттық функцясы және оның графигі
5 Б 

Функцияның графигін салу барысында, өз шешіміңді ұсын. Өзіңді бағала
1.y = |x2+8x+15|.                                  2.    y = |x2 – 4x + 3|. 3. у = 3х2 + 6|х| + 6.

 

6 Б

1.Жоғары қарай тік  лақтырылған дененің бастапқы жылдамдығы 40 м/с. Неше секундтан кейін дене 60 м биіктікте болады. Квадраттық функцияның графигін пайдалана  отырып, доптың ең жоғарғы биіктігін және жерден 60 м биіктіктен неше рет өтетіндігін  есептеуді пайымда. Өзіңді бағала.

2.Тік төртбұрышты қалың парақтан ( шеттерін шаршы етіп  қиып және бүктеп ) жәшік  жасау керек. Парақтың өлшемі  40х30 см. Жәшік түбінің ауданын қиылып алынған  квадраттың қабырғасы арқылы өрнекте және сұраққа жауап бер: биіктіктің қандай мәнінде аудан нөлге тең? Өзіңді бағала.

Бағалау парағы

Пәні: алгебра

Сынып:  8                                            .

 Оқушының аты-жөні:

  Бағалау түрі :

1

2

3

4

5

6

1

Өзін-өзі бағалау

 

 

 

 

 

 

2

Бірін-бірі бағалау

 

 

 

 

 

 

3

Мұғалімнің бағасы

 

 

 

 

 

 

4

Топтың өзін- өзі бағалауы:

Пәні: алгебра

 

Сынып:  8                                            .

 

 Оқушының аты-жөні:

 

  Бағалау түрі :

1

2

3

4

5

6

 

1

Өзін-өзі бағалау

 

 

 

 

 

 

 

2

Бірін-бірі бағалау

 

 

 

 

 

 

 

3

Мұғалімнің бағасы

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Топтың өзін- өзі бағалауы:

 

Пәні: алгебра

Сынып:  8                                            .

 Оқушының аты-жөні:

  Бағалау түрі :

1

2

3

4

5

6

1

Өзін-өзі бағалау

 

 

 

 

 

 

2

Бірін-бірі бағалау

 

 

 

 

 

 

3

Мұғалімнің бағасы

 

 

 

 

 

 

4

Топтың өзін- өзі бағалауы: 

Пәні: алгебра

Сынып:  8                                            .

 Оқушының аты-жөні:

  Бағалау түрі :

1

2

3

4

5

6

1

Өзін-өзі бағалау

 

 

 

 

 

 

2

Бірін-бірі бағалау

 

 

 

 

 

 

3

Мұғалімнің бағасы

 

 

 

 

 

 

4

Топтың өзін- өзі бағалауы: 

 

Добавить комментарий