Web бағдарламалау және интернет технологиялар пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы

Теміртау Политехникалық колледжі

Арнайы пәндер оқытушысы

Кошкинова Назгуль Алихановна

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қарағанды облысының білім басқармасы
Теміртау Политехникалық колледжі

  
               Келісілді                                                                                                                                  Бекітемін
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары                                                                                          Колледж директоры
___________________                                                                                                                                                 _________________
«__ » ________________ 20___ж./г.                                                                                                                        «___» ________________ 20___ж./г.

 

Оқу жұмыс бағдарламасы

Оқытушы      __________
Типтік оқу бағдарлама негізінде жасалған_____________________________________________   ____________________________
______________Web бағдарламалау________
Мамандығы _1304000 Есептеу техникалары мен автоматтандырылған жүйелерді бағдарламамен қамтамасыз ету_______________  ____________________________________________________________________________________
Біліктілігі__1304043 техник — бағдарламаушы_______________________________________________________________________
Оқу жұмыс жоспары негізінде  №  ______________________ж._______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Кесте/ Таблица №. Оқу уақытын үлестіру

курс

Барлық сағаттар

Теор.сағ

Зертханалық жұмыстары

Тәжірибелік жұмыстары

Курстық жұмыстары

Бақылау жұмысыСынақ

Емтихандар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Кесте. Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы

      Оқу жылы

         Топтар

          2016-2017

        

 

 

 

 

                                                                                                                                   
ЕТАЖБҚ  ЦӘК отырысында қаралды және бекітуге ұсынылды

Хаттама № _______
________________________ ЦӘК төрайымы 
«______»________________20____ ж./г.

 Мазмұны

1.      Түсіндірме жазба[u][/u]
2.      Пәнді оқутудың жоспарланған нәтижелері
3.      Пәннің мазмұны және тақырыптық жоспары
3.1    Пәннің тақырыптық жоспары
3.2    Пәннің оқуту бағдарламасының мазмұны
4.      Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау
5.      Әдебиеттер және оқу құралдар


 

Түсіндірме жазба.
Бұл үлгілік оқу бағдарламасы білім алушыларға деректер қорын басқару жүйелерін, сонымен қатар РНР тілінің негізін оқытуды қарастырылады.
Біліктілік шс-әрікетті ұйымдастыру нысанасы ұсыныс түрінде берілген.
Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мақсатында, үлгелік оқу бағдарламасын іске асыруда дәстүрлі оқу жүйесін, жана технологияларды; дидактикалық және көрнекі құралдар: плакаттар, модельдер,оқу бейнефильмдер, электрондық оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар қолдануға ұсынылады.
«Web бағдарламалау және интернет технологиялар» пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын құрастыруда оқытуды ұйымдастырудың келесі түрлері: лекциялар, семинарлар, тәжірибелік сабақтар, бақылау жұмыстары мен басқалар ұсынылады.
Теориялық білімдерді бекіту және қажетті тәжірибелік дағдылар мен біліктілігі қалыптастыруда пән бағдарламасында зертханалық жұмыстар өткізу қарастырылған.
Бұл үлгілік оқу бағдарламасы білім алушылардың пәндерден алған білімдеріне,біліктіліктеріне және дағдыларына негізделенеді:

 • Информатика;
 • Алгоритмдеу және бағдарламау негіздері;
 • Есептеуіш кешендерінің ОЖ және БҚ
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру технологиясы;
 • Желілік технологиясына кіріспе.

«Автоматтандырылған жүйенің ақпаратпен қамтамаз етуін құру және жүргізу» пәнінің үлгілік оқу бағдарламасы білім беру ұйымдары үшін жұмыстық оқу бағдарламасын әзірлеудің негізі болып табылады.


2. Пәнді оқытуда жоспарланған нәтижелер.

Стандартта жоспарланған оқыту нәтижелері және білім беру бағдарламалары

Үлгілік оқу бағдарласында оқытудың жоспарланған нәтижелері

Білім алушы төмендегіде» құзіреттерді меңгеруі қажет:

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар:

БҚ1. Техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігің ережелерін сақтау;
БҚ2. Үздіксіз өз бетімен білімдену қабілетін көрсете алу және кәсіби мамандығын жанарту;
БҚ3 қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану, мәліметтер қорына арналған бағдарлама жазу және сайт құру;
БҚ4. ақпаратты әртүрлі жолмен алу көздерінің жұмысын ұйымдастыру-табу, өңдеу, сақтау, көрсету, шығару;
БҚ5. Жұмысты нәтижелі түрде орындаудың шешімін табуда ұжыммен қатысу;
БҚ6. Белгілі бір мақсаты қойылған нақты есепті орындау мен жоспарлау.

 

 

біледі:
-компьютерлік қауіпсіздіктің негізін, өрт қауіпсіздігінің ережелерінің;
-қазіргі ақпараттық технологияларды;
Мәлңметтер қорына арналған бағдарлама жазу сайт құруды.
Меңгереді:
Техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігінің ережелерін сақтауды
-ақпаратты әртүрлі жолмен алу көздерінің жұмысын ұйымдастыру-табу, өңдеу, сақтау, көрсету, шығаруды;
Дағдыланады:
-қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалануда;
құзіретті: 
-нақты есептер орындауда.

 

КҚ1. Есептер шешу кезінде мәліметтерді басқару және бағдарлама қатесін табуды жүргізу;
КҚ2Әртүрлі ғылым, техника, экономика, өндіріс салалар аумағынан есептерді барлық кезеңі бойынша, яғни берілуінен бастап нәтиже алуына дейінгі математикалық әдіспен шығаруды есептеу техникасының көмегімен жүзеге асыру және нәтижесін ЭЕМ-де көру;
КҚ3. Тесттерді құру және бағдарламаларды тетілеу;
КҚ4. Ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін тұрғызу;
КҚ5. Бағдарламалық өнімді қорғау тәсілдері мен құралдарын қолдану.

Біледі:
ДҚБЖ;
-ДҚ үлгілерін;
-Реляциялы деректер қорының негізгі түсініктерін;
-нормалдау түсініктерін;
-тілдің құрылымы мен синтаксисі;
-тіл конструкциясын қолдану принципі;
Файлдар, объектілері мен кластар түсінігі.
Меңгереді:
-ДҚ құру;
— мәліметтер типіне пайдаланылатын стандартты функцияларды қолдану;
-әртүрлі құрылымды қолдана отырып бағдарлама құру;
-РНР ортасында SQL сұраныстарды құру.
Дағдыланады:
-тест құрастыру мен қатесін табу.
құзіретті: 
-ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйесінің бөлеміне.

 

АБ1. қолданбалы есептерді бағдарламалау және жобалаудың нәтижесін жүргізу;
АБ2. Бағдарлама құрудың барлық кезеңдерінде дұрыс технологияны таңдау;
АБ3. Выбор языка  программирования;
АБ4. Бағдарламау тілін тандау;
АБ5. Бағдарлама мен бағдарламалық құралдарды ендіру және бірге жүру.

 

біледі:
-РНР тілінің құрылуың;
-ДҚ басқаруға арналған сұраныс тілдерің;
-клиент-сервер WEB –бағдарламаудың сұраныс тілдерін;
-CGI технологиясын;
-серверге мәліметтер жіберудің әдістерің.
Меңгереді:
-РНР тілінде бағдарламалар құруды;
-Алшақталған ДҚ мен жұмысты;
— WEB қосымша құруды;
WEB –технология пайдалануды;
-РНР-дің скриптілерің HTML форматысында қолдануды.
Дағдыланады:
-қолданбалы есептерді бағдарламалау және жобалаудың нәтижесі көру.
құзіретті: 
-бағдарлама мен бағдарламалық құралдарды ендіру және бірге жүруде.

 
№ п/п

 

Тарау және тақырыптар атаулары

 

Тақырыптың қысқаша мазмұны

Сағат саны

Барлығы

Теор

Зерт

Тәж

 

1 бөлім. WEB-бағдармалаудың негізгі технологиясы

6

4

2

 1.  

1 тақырып. Интернет желісі.

 

 

 

 

 

 1.  

1.1.1  Кіріспе. Интернет желісіне қосылу түрлері     

Интернет желісіне қосылу түрлері (Wi-Fi, спутник арқылы).  Интернет қызметі . CGI технологиясы. Гипермәтіннің процессоры (PHP)

2

2

 

 

 1.  

1.1.2  Интернет қызметі. CGI технологиясы. Гипермәтіннің процессоры

2

2

 

 

 1.  

1.1.3  Зертханалық жұмыс №1.

WEB-бағдармалаудың негізгі технологиясылары, CGI технологиясы.

2

 

2

 

 

2 бөлім.

40

 

 

 

 

1 тақырып. HTML (HyperTextMarkupLanguage) гипертексті таңбалау тілі

16

6

2

8

 1.  

2.1.1 HTML  кіріспе. Тег түсінігі. HTML  командалары.

HTML  кіріспе. Тег түсінігі. Жұпты және жұпсыз тегтер.  HTML  командалары. HTML құжатының құрылымы.Құжаттың функциональдық бөлігі мен  негізгі бөлігі. HTML құжатында формаларды өңдеу. Айырғыштар, флажоктар және т.б. HTML құжатында графиканы қолдану. Суреттерді еңгізу.

2

2

 

 

 1.  

2.1.2 HTML құжатының құрылымы. Құжаттың функциональдық бөлігі мен  негізгі бөлігі

2

2

 

 

 1.  

2.1.3 HTML құжатында формаларды өңдеу. Айырғыштар, флажоктар және т.б. HTML құжатында графиканы қолдану

2

2

 

 

 1.  

2.1.4 Зертханалық жұмыс №2.

HTML Web – парақты құру

2

 

2

 

 1.  

2.1.5 Практикум №1.

HTML Web – парақты құру

2

 

 

2

 1.  

2.1.6 Практикум №1.

HTML Web – парақты құру

2

 

 

2

 1.  

2.1. Практикум №1.

HTML Web – парақты құру

2

 

 

2

 1.  

2.1.8 Практикум №1.

HTML Web – парақты құру

2

 

 

2

 1.  

2 тақырып. CSS (Cascading Style Sheets ) стильдер кестелерінің тілі

14

4

4

6

 1.  

2.2.1 CSS тізім стилін сипаттау. CSS ережелері.

CSS тізім стилін сипаттау. CSS ережелері. HTML тілімен бірге CSS ті қолдану

2

2

 

 

 1.  

2.2.2 HTML тілімен бірге CSS ті қолдану

2

2

 

 

 1.  

2.2.3 Зертханалық жұмыс №3.

CSS стильдерін қолдану

2

 

2

 

 1.  

2.2.4. Зертханалық жұмыс №4.

CSS стильдерін қолдану

2

 

2

 

 1.  

2.2.5 Практикум 2.

CSS стильдерін қолдану.

2

 

 

2

 1.  

2.2.6 Практикум 2.

CSS стильдерін қолдану.

2

 

 

2

 1.  

2.2.7 Практикум 2.

CSS стильдерін қолдану.

2

 

 

2

 

3 тақырып. XML ( Eхtensible Markup Language) — Кеңейтілген Белгілеу Тілі

10

 

4

 

 1.  

2.3.1 Тегтер, атрибуттар, элементтер. XML Декларациясы

Тегтер, атрибуттар, элементтер. XML Декларациясы

2

2

 

 

 1.  

2.3.2 Зертханалық жұмыс №5.

XML қолдану

2

 

2

 

 1.  

2.3.3 Зертханалық жұмыс №6.

XML қолдану

2

 

2

 

 1.  

2.3.4 Практикум 3.

XML қолдану

2

 

 

2

 1.  

2.3.5 Практикум 3.

XML қолдану

2

 

 

2

 

  3 бөлім. РНР бағдарламау тілі

76

 

 

 

 

1 тақырып. Тілдің жалпы түсінігі және синтаксисі

14

2

4

8

 1.  

3.1.1 РНР бағдарламау тілі. Тілдің жалпы түсінігі. Тілдің синтаксисі. Тілдің айнымалылары мен тұрақтылары. Мәліметтер типі

 РНР бағдарламау тілі. Тілдің жалпы түсінігі. Дискриптор.  Тілдің синтаксисі. Тілдің айнымалылары мен тұрақтылары. Мәліметтер типі.

2

2

 

 

 1.  

3.1.2 Зертханалық жұмыс №7.

Тілдің синтаксисі

2

 

2

 

 1.  

3.1.3. Зертханалық жұмыс №8

Айнымалылар, алдын-ала анықталған айнымалылар және олардың көріну аумағы.

2

 

2

 

 1.  

3.1.4 Практикум №4.

РНР тілінде бағдарлама құрудың синтаксистік ережелері

2

 

 

2

 1.  

3.1.5 Практикум №4.

РНР тілінде бағдарлама құрудың синтаксистік ережелері

2

 

 

2

 1.  

3.1.6 Практикум №4

Айнымалылар, алдын-ала анықталған айнымалылар және олардың көріну аумағы

2

 

 

2

 1.  

3.1.7  Практикум №4

Айнымалылар, алдын-ала анықталған айнымалылар және олардың көріну аумағы

2

 

 

2

 

2 тақырып.  Басқару құрылымы. Шартты оператор

16

2

4

12

 1.  

3.2.1 Басқару құрылымы. Шартты оператор. Циклдік операторлар. Массивтер түрлері

Басқару құрылымы. Шартты оператор. If…ElseIf…, Case, Циклдік операторлар. For, Foreach, While, DoWhile, Массивтер түрлері.

2

2

 

 

 1.  

3.2.2  Зертханалық жұмыс №9.

Басқару құрылымы. Шартты оператор

2

 

2

 

 1.  

3.2.3 Зертханалық жұмыс №10.

Басқару құрылымы. Циклдік операторлар.

2

 

2

 

 1.  

3.2.4 Практикум №5  

Басқару құрылымы. Шартты және циклдік операторлармен, массивтермен жұмыс.

2

 

 

2

 1.  

3.2.5 Практикум №5  .

Басқару құрылымы. Шартты және циклдік операторлармен, массивтермен жұмыс

2

 

 

2

 1.  

3.2.6 Практикум №5  

Басқару құрылымы. Шартты және циклдік операторлармен, массивтермен жұмыс.

2

 

 

2

 1.  

3.2.7 Практикум №5  

Басқару құрылымы. Шартты және циклдік операторлармен, массивтермен жұмыс.

2

 

 

2

 1.  

3.2.8 Практикум №5

Басқару құрылымы. Шартты және циклдік операторлармен, массивтермен жұмыс.

2

 

 

2

 

3 тақырып. Функциялармен жұмыс

18

4

4

12

 1.  

 3.3.1 PHP тілінде функция құру.

PHP тілінде функция құру.

2

2

 

 

 1.  

3.3.2 Зертханалық жұмыс №11

Функция түрлері. Стандартты функциялар

2

 

2

 

 1.  

3.3.3Қолданушылардың функциялары (Пользовательские функции)

3Қолданушылардың функциялары(Пользовательские функции)

2

2

 

 

 1.  

3.3.4. Зертханалық жұмыс №12

Қолданушыладың функциялары

2

 

2

 

 1.  

3.3.5. Практикум №6

Функциялармен жұмыс

2

 

 

2

 1.  

3.3.6 Практикум №6

Функциялармен жұмыс

2

 

 

2

 1.  

3.3.7 Практикум №6

Функциялармен жұмыс

2

 

 

2

 1.  

3.3.8 Практикум №6

Функциялармен жұмыс

2

 

 

2

 1.  

3.3.9 Практикум №6

Функциялармен жұмыс

2

 

 

2

 

4 тақырып. ОББН кіріспе

16

4

4

8

 1.  

 3.4.1 Кластар және объетілер. PHP тілінде клас құру.

Кластар және объетілер. PHP тілінде клас құру.

2

2

 

 

 1.  

3.4.2 Зертханалық жұмыс №13

Класстар және объетілермен жұмыс

2

 

2

 

 1.  

3.4.3 Әдістер, өрістер, қасиеттер, оқиғалар.

Әдістер, өрістер, қасиеттер, оқиғалар.

2

2

 

 

 1.  

3.4.4. Зертханалық жұмыс №14

PHP тілінде әдістермен жұмыс.

2

 

2

 

 1.  

3.4.5 Практикум №7 

Класстар және объектілерді басқаратын функциялар

2

 

 

2

 1.  

3.4.6 Практикум №7

Класстардың қасиеттерін анықтау

2

 

 

2

 1.  

3.4.7 Практикум №7

Класстардың өрістерің анықтау

2

 

 

2

 1.  

3.3.8 Практикум №7

Класстардың әдістерін анықтау

2

 

 

2

 

5 тақырып. Файлдармен жұмыс

12

4

2

6

 1.  

3.5.1 Файлдарды оңдеу

Файлдарды оңдеу

2

2

 

 

 1.  

3.5.2 Зертханалық жұмыс №15.

Файлдарды оңдеу

2

 

2

 

 1.  

3.5.3 Файлдық енгізу/шығару

Файлдық енгізу/шығару

2

2

 

 

 1.  

3.5.4 Практикум №8

Файлдық енгізу/шығару

2

 

 

2

 1.  

3.5.5 Практикум №8

Файлдарды өңдеуге арналған функциялар

2

 

 

2

 1.  

3.5.6 Практикум №8

Файлдарды өңдеуге арналған функцияларды қолданып бағдарлама құру және қатесін табу

2

 

 

2

 

  4 бөлім. Деректер қорымен жұмыс атқару

 

 

 

 

 

1 тақырып. РНР және ДҚ-ның реляциялық түрлері.

10

4

2

4

 1.  

4.1.1 Деректер қорымен жұмыс атқару

Деректер қорымен жұмыс атқару, Мy SQL деректер қоры

2

2

 

 

 1.  

4.1.2 Мy SQL деректер қоры

2

2

 

 

 1.  

4.1.3 Зертханалық жұмыс №16.

Деректер қорымен жұмыс атқару

2

 

2

Добавить комментарий